Τρίτη, Μάιος 21, 2019
   
Μεγέθυνση

Μέλη ΟΜΕΑ

Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τελευταία ενημέρωση 11-7-2017

 

Επικαιροποιημένη λίστα μελών ΟΜΕΑ

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (αρ. ΓΣ 16/1-4-2015)

 1. Κεντρωτής Κυριάκος, Καθηγητής
 2. Σοφία Δεληπάλλα, Καθηγήτρια
 3. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  (αρ. Γ.Σ. 11/26-04-2017)

 1. Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής
 2. Φώτιος Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. Ροδούλα Τσιότσιου,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 4. Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής  Καθηγητής
 5. Ανδρέας Ανδρονικίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. Βασίλειος Αλετράς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (αρ. Γ.Σ.16/03-04-2015)

 1. Δημήτριος Γκίνογλου, Καθηγητής
 2. Χρήστος Νεγκάκης, Καθηγητής
 3. Αχιλλέας Ζαπράνης, Καθηγητής
 4. Αθανάσιος Νούλας, Καθηγητής
 5. Ιωάννης Παπαναστασίου, Καθηγητής

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (αρ. Γ.Σ. 7/29-09-2016)

 1. Ιωάννης Αγαλιώτης, Καθηγητής
 2. Βασιλική Καραβάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 3. Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπλ.Καθηγήτρια
 4. Μαρία Πλατσίδου, Αναπλ.Καθηγήτρια
 5. Μοντγκόμερι Άντονι-Τζουντ, Αναπλ. Καθηγητής

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (αρ. συνεδρίασης 22/11-6-2015)

 1. Ιωάννης Μαυρίδης, Αν. Καθηγητής
 2. Ιωάννης Νικολαϊδης, Αναπλ. Καθηγητής
 3. Άγγελος Σιφαλέρας, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (αρ. συνεδρίασης 27/10-6-2015)

 1. Καθηγητής, Ηλίας Παπαδόπουλος,
 2. Καθηγητής, Δημήτριος Χανδράκης,
 3. Λήδα Στάμου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 4. Α. Ζέρβας, Αναπλ Καθηγητής
 5. Κωνσταντίνος Χασιώτης, Αναπλ Καθηγητής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (αρ. ΓΣ 12/14-6-2017)

 1. Αικατερίνη Κύρτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 2. Θεόδωρος Παναγιωτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ( αρ. ΓΣ 10/17-12-2014 & 22/6-4-2015, 33/13-7-2017)

 1. Χρήστος Νίκας, Καθηγητής
 2. Νικόλαος Κουτσουπιάς Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. Σοφία Μπουτσιούκη, Λέκτορας
 4. Θεολόγος Δεργιαδές, Λέκτορας

Δημοσιεύσεις

Παρουσίαση Ερευνητικού Δυναμικού του ΠΑ.ΜΑΚ. PDF
Κατάλογος Εγκρίτων Επιστημονικών Περιοδικών PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης PDF
Οδηγός Δημοσιευμένου Ερευνητικού Έργου PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων ΔΕΣ και ΒΣΑΣ PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων ΟΔΕ και ΛΧΡ PDF
Επανασχεδιάζοντας το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων Πληροφορικής PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Πανεπιστημίων PDF