Κυριακή, Μάιος 28, 2017
   
Μεγέθυνση

Μέλη ΟΜΕΑ

Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τελευταία ενημέρωση 26-2-2016

 

Επικαιροποιημένη λίστα μελών ΟΜΕΑ

ΒΣΑΣ (αρ. ΓΣ 16/1-4-2015)

 1. Κεντρωτής Κυριάκος, Καθηγητής
 2. Σοφία Δεληπάλλα, Καθηγήτρια
 3. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΟΔΕ (αρ. Γ.Σ. 17/29-04-2015)

 1. Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής
 2. Δημήτριος Σουμπενιώτης,  Καθηγητής
 3. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης, Καθηγητής
 4. Χρήστος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Φώτιος Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΛΓΧ (αρ. Γ.Σ.16/03-04-2015)

 1. Δημήτριος Γκίνογλου, Καθηγητής
 2. Χρήστος Νεγκάκης, Καθηγητής
 3. Αχιλλέας Ζαπράνης, Καθηγητής
 4. Αθανάσιος Νούλας, Καθηγητής
 5. Ιωάννης Παπαναστασίου, Καθηγητής

ΕΚΠ (αρ. Γ.Σ. 28/23-04-2015)

 1. Ιωάννης Αγαλιώτης, Καθηγητής
 2. Βασίλειος Δαγδιλέλης, Καθηγητής
 3. Μαρία Πλατσίδου, Αναπλ.Καθηγήτρια
 4. Αθηνά Σιπητάνου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 5. Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (αρ. συνεδρίασης 22/11-6-2015)

 1. Ιωάννης Μαυρίδης, Αν. Καθηγητής
 2. Ιωάννης Νικολαϊδης, Αναπλ. Καθηγητής
 3. Άγγελος Σιφαλέρας, Επίκουρος Καθηγητής

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

 1. Καθηγητής, Ηλίας Παπαδόπουλος,
 2. Καθηγητής, Δημήτριος Χανδράκης,
 3. Λήδα Στάμου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 4. Α. Ζέρβας, Αναπλ Καθηγητής
 5. Κωνσταντίνος Χασιώτης, Αναπλ Καθηγητής

Οικονομικών Επιστημών

 1. Καθηγητής, Στέλιος Κατρανίδης
 2. Καθηγητής, Eλευθέριος Τσουλφίδης

ΔΕΣ (εδώ είχαμε μία ανασυγκρότηση λόγω αποχώρησης του κ. Παπασυριόπουλου-  αριθμό  ΓΣ 10/17-12-2014)

 1. Χρήστος Νίκας, Καθηγητής
 2. Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. Σοφία Μπουτσιούκη, Λέκτορας
 4. Θεολόγος Δεργιαδές, Λέκτορας

Δημοσιεύσεις

Παρουσίαση Ερευνητικού Δυναμικού του ΠΑ.ΜΑΚ. PDF
Κατάλογος Εγκρίτων Επιστημονικών Περιοδικών PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης PDF
Οδηγός Δημοσιευμένου Ερευνητικού Έργου PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων ΔΕΣ και ΒΣΑΣ PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων ΟΔΕ και ΛΧΡ PDF
Επανασχεδιάζοντας το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων Πληροφορικής PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Πανεπιστημίων PDF