Κυριακή, Μάιος 28, 2017
   
Μεγέθυνση

Μέλη ΜΟΔΙΠ

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Αναπληρωτής Πρύτανη (e-mail: kpapado at uom.gr).

Μέλη

  • Στυλιανός Κατρανίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (e-mail: katranid at uom.gr)
  • Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωση και Διοίκησης Επιχειρήσεων (e-mail: kgotza at uom.gr)
  • Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (e-mail: okalidou at uom.gr)
  • Νικόλαος Σαμαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (e-mail: samaras at uom.gr)
  • Λελούδα Στάμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (e-mail: lstamou at uom.gr)
  • Ζωή Κανταρίδου, εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ Ι (e-mail: kantazoe at uom.gr)
  • Θωμάς Κούτσικος, εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ ΙΙ (e-mail: thomas at uom.gr)

Δημοσιεύσεις

Παρουσίαση Ερευνητικού Δυναμικού του ΠΑ.ΜΑΚ. PDF
Κατάλογος Εγκρίτων Επιστημονικών Περιοδικών PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης PDF
Οδηγός Δημοσιευμένου Ερευνητικού Έργου PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων ΔΕΣ και ΒΣΑΣ PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων ΟΔΕ και ΛΧΡ PDF
Επανασχεδιάζοντας το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων Πληροφορικής PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Πανεπιστημίων PDF