Τρίτη, Μάιος 21, 2019
   
Μεγέθυνση

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Το ατομικό απογραφικό συμπληρώνεται μία φορά το χρόνο στο τέλος του εαρινού εξαμήνου.
Το απογραφικό δελτίο μαθήματος συμπληρώνεται για κάθε μάθημα στο τέλος του εξαμήνου, που έχει διδαχθεί το μάθημα αυτό
Τα στοιχεία αυτά (πίνακα ΙV.2) μπορούν να αντληθούν αυτόματα από την εφαρμογή Hercules (πληροφορίες για την εφαρμογή μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων).  Ο πίνακας θα πρέπει να ξεκινά με τα στοιχεία του αμέσως προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (σύνολο πέντε ακαδημαϊκά έτη).
Το απογραφικό εξαμηνιαίου μαθήματος συμπληρώνεται μία μόνο φορά, με τη συνεργασία και των δύο διδασκόντων.
Συμπληρώνεται κάθε τέσσερα έτη.

Δημοσιεύσεις

Παρουσίαση Ερευνητικού Δυναμικού του ΠΑ.ΜΑΚ. PDF
Κατάλογος Εγκρίτων Επιστημονικών Περιοδικών PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης PDF
Οδηγός Δημοσιευμένου Ερευνητικού Έργου PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων ΔΕΣ και ΒΣΑΣ PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων ΟΔΕ και ΛΧΡ PDF
Επανασχεδιάζοντας το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων Πληροφορικής PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Πανεπιστημίων PDF