Τρίτη, Μάιος 21, 2019
   
Μεγέθυνση

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ορίσθηκε σε εφαρμογή του Νόμου 3374/2005 και στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 (παρ. 12, γ) του Νόμου 4009/11.

Μέσα από τις διαδικασίες της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης η ΜΟ.ΔΙ.Π έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου αλλά και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο ανθρώπινο δυναμικό του.

H ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια ιδίως για :

  1. την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος
  2. την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος
  3. το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και
  4. την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
 

Νέα-Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Δύο Νέες Δράσεις της Α.ΔΙ.Π.
Παρουσιάσεις Ημερίδας 20/6/2014
Παρουσίαση κου Ιωάννη Γεροθανάση(PDF)
Παρουσίαση κας Δέδε (PDF)
Παρουσίαση κας Λαζαρίδου (PDF)
Παρουσίαση κου Κωνσταντίνου Μέμου (PDF)
Παρουσιάση κου Παντελή Υψηλάντη (PDF)
Βίντεο Ημερίδας
Οδηγίες για την σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Διευκρινιστική Εγκύκλιος) PDF
Οδηγίες για την σύνταξη των Εσωτερικών Εκθέσεων των Α.Ε.Ι. (Διευκρινιστική Εγκύκλιος) PDF
Οδηγός Εφαρμογής της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης WORD
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο Σχήμα) - Έκδοση 2η WORD
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 WORD
Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων - Έκδοση 3η WORD
Ενημερωτικό Φυλλάδιο - Έκδοση 3 WORD

Δημοσιεύσεις

Παρουσίαση Ερευνητικού Δυναμικού του ΠΑ.ΜΑΚ. PDF
Κατάλογος Εγκρίτων Επιστημονικών Περιοδικών PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης PDF
Οδηγός Δημοσιευμένου Ερευνητικού Έργου PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων ΔΕΣ και ΒΣΑΣ PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων ΟΔΕ και ΛΧΡ PDF
Επανασχεδιάζοντας το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Τμημάτων Πληροφορικής PDF
Συγκριτική Αξιολόγηση Πανεπιστημίων PDF